Kakao a jahody

Kakao a jahody

Kakao a jahody sú príbehom zubného laboranta Ervína na jednom z rázcestí svojho života, ktorému jeho priateľka Eva ukáže, akým spôsobom môžu kakao a jahody spestriť jeho všedné dni. Komediálne ladená dráma je vykreslením súčasnej spoločnosti, v ktorom sa objavia portréty osôb z viacerých spoločenských vrstiev. Ľudí z jej okrajových vrstiev ale napríklad aj osoba nekonformného krajčíra Valušeka.

Scenár a réžia: Robert Fiľo

Hudba: Marian Nigut

Produkcia: Wide Road Films

Približný rozpočet: 28 000 euro

Trvanie: cca 90-100 minút

Jazyk: Slovenský

Plánovaná premiéra: september 2019 - december 2019

Ako nezavislí filmári privítame každú pomoc v procese produkcie filmu.

Produkcia filmu sa dá podporiť akoukoľvek čiastkou a pre každého, kto film podporí v určitej výške, máme pripravených niekoľko ponúk.

50 euro

Stiahnutie filmu online + Poďakovanie v záverečných titulkoch filmu

500 euro

Špeciálne poďakovanie v záverečných titulkoch filmu + Vytlačená a podpísaná kópia scenára + Blu ray + predchádzjúce odmeny

1 500 euro

Menšie logo vašej spoločnosti v záverečných titulkoch a na plagáte k filmu + Umiestnenie vašich produktov vo filme + Vaša možnosť zahrať si vo filme + predchádzajúce odmeny

3 500 euro

Uvedenie vášho mena v úvodných titulkoch filmu a vo filmovej databáze IMDb ako koproducenta/CO-PRODUCER + Menšie logo vašej spoločnosti v záverečných titulkoch filmu a na plagáte k filmu + Umiestnenie vašich produktov vo filme a natáčanie vo vami zvolených priestoroch + Vaša možnosť zahrať si vo filme + predchádzajúce odmeny

7 000 euro

Uvedenie vášho mena v úvodnych titulkoch filmu a vo filmovej databáze IMDb ako výkonného producenta/EXECUTIVE PRODUCER + Vaše meno na plagáte filmu + Logo vašej spoločnosti v úvodných a záverečných titulkoch a na plagate k filmu + Umiestnenie vašich produktov vo filme a natáčanie vo vami zvolených priestoroch + Vaša možnost zahrať si vo filme + Váš výber kto bude vo filme účinkovať (z okruhu vašich známych alebo priateľov podľa vhodnosti úlohy) + predchádajúce odmeny

ROZPOČET FILMU JE ROZDELENÝ NASLEDOVNE:

PRE PRODUKCIU CELOVEČERNÉHO FILMU IDE SKUTOČNE O MINIMÁLNY ROZPOČET. PRIPOJTE SA K NEMU A PODPORTE HO AKOUKOĽVEK FORMOU. ĎAKUJEME.

Galeria

Kontakt

Wide Road Films

Adresa: Letná 16, 091 01 Stropkov
Telefón: +421 949 447741
E-mail: production@wideroadfilms.eu
IČO: 50976605
Web:www.wideroadfilms.eu

Wide Road Films